Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 91 /KHPH/UBND-MTTQ 15/03/2023 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023 GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VỚI ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI XÃ
2 Số : 44/KH-UBND 14/02/2023 Kế hoạch Xây dựng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2023 - 2025
3 467 - Ctr / UBND 29/12/2022 Chương trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Cẩm Hà năm 2023
4 Số: 36/KH-UBNB 13/02/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn , các sự kiện của địa phương năm 2023
5 Số: 17/BC-TCTĐA06 30/01/2023 báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023
6 Số: 11 /QĐ-UBND 26/01/2023 Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2023
7 Số 11 - KH/MTTQ 02/02/2023 Kế hoạch phát động ra quân xây dựng nông thôn mới
8 Số: 05/UBND-VHTT 09/01/2023 Công văn Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Quý Mão 2023.
9 Số: 01/KH- BCĐ 09/01/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2023
10 Số 01 -TB/ĐU 03/01/2023 THÔNG BÁO Tiếp dân định kỳ tháng 01 năm 2023 của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
11 Số: 452 /BC-UBND 21/12/2022 Báo cáo Kế hoạch thực hiện và giải trình ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri trình kỳ họp thứ V, HĐND xã khóa XX
12 Số: 441 /BC-UBND 14/12/2022 Báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cẩm Hà đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
13 Số: 377/TTr-UBND 03/11/2022 Tờ trình Đề nghị cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
14 Số: 376/BC-UBND 31/10/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách tại UBND xã năm 2022
15 Số: 31 /KH-UBND 13/01/2022 Kế hoạchTriển khai thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh
16 Số: 20/QĐ-UBND 11/01/2022 Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước Xã Cẩm Hà giai đoạn 2021 – 2030
17 Số: 355/BC-UBND 18/10/2022 Báo cáo Trả lời đơn kiến nghị của công dân Lê Xuân Trúc, thôn Nam Xuân, xã Cẩm Hà
18 Số: 124/BC-UBND 12/04/2022 Báo cáo Trả lời đơn kiến nghị của công dân Lê Xuân Trúc, thôn Nam Xuân, xã Cẩm Hà
19 số 13 BATGT 25/10/2022 Công văn về việc tăng cường hưởng ững cuộc thi trắc nghiệm" chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCnet năm 2022
20 Số 210 /UBND - BCĐ 22/06/2022 Công văn triển khai Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022
21 số 296 /KH - UBND 25/08/2022 Triển khai các biện pháp thu hoạch lúa trong mùa gặt vụ lúa hè thu năm 2022
22 Số: 356/TB - UBND 18/10/2022 THÔNG BÁO Về việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã trong năm 2023
23 Số: 196/KH-UBND 01/06/2022 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
24 Số: 198 /BC-TCTĐA06 08/06/2022 Báo cáo Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030
25 Số: 365 /BC-UBND 30/10/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tháng 10, kế hoạch tháng 11 năm 2022
26 Số: 290 /BC-UBND 23/08/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm và nhiệm vụ thực hiện tháng 9 năm 2022
27 Số: 336 /BC-UBND 26/09/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý 3 và nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022
28 Số: 218 /BC-UBND 23/06/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022
29 Số: 10 /CTr-UBND 04/01/2022 Chương trình Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Cẩm Hà năm 2022
30 Số: 354/UBND 18/10/2022 Công văn rà soát tổng đàn và đăng ký vắc xin tiêm phòng đợt 2 năm 2022 trên đàn GSGC.
31 Số: 218/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định Quy chế Văn hoá công vụ tại Ủy ban nhân dân xã
32 Số: 367 /KH-UBND 25/10/2022 Kế hoạch Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn xã
33 Số: 88 - KH/BQL 13/03/2022 KẾ HOẠCH Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022
34 Số: 323/BC-UBND 13/09/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Cải cách hành chính quý 3 năm 2022
35 Số: 322/BC-UBND 13/09/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2022
36 Số: 200 /BC-UBND 13/06/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2022
37 Số: 199/BC-UBND 15/04/2022 Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 xã Cẩm Hà
38 Số: 178 /UBND-VP 24/05/2022 Công văn V/v chấn chỉnh lề lối làm việc,tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và thực hiện đạo đức văn hóa công vụ
39 Số: 121 /UBND-VP 12/04/2022 Công văn Về việc chấn chỉnh một số nội dung liên quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
40 Số: 97/KH-UBND 17/03/2022 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2022
41 Số: 92/BC-UBND 13/03/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2022
42 Số: 91 /KH-UBND 13/03/2022 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử xã Cẩm Hà năm 2022
43 Số: 90 /BC-UBND 13/03/2022 Báo cáo Cải cách hành chính Quý I năm 2022 xã Cẩm Hà
44 Số 16 - KH/ĐU 10/05/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng và người đứng đầu chính quyền Nhân dân trên địa bàn xã năm 2022
45 Số: 192 /BC-UBND 02/06/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy Đảng, người đứng đầu Chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã
46 Số: 174 /QĐ-UBND 19/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban Chỉ đạo Cái cách hành chính và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính xã
47 Số: 35/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, Lập BCKTKT xây dựng công trình Đường giao thông và mương tiêu vùng quy hoạch phân lô đất ở dân cư thôn Xuân Hạ, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên
48 Số: 36/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, Lập BCKTKT xây dựng công trình Đường giao thông và mương tiêu vùng quy hoạch phân lô đất ở dân cư thôn Nam Xuân xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên
49 Số: 48/QĐ-UBND 12/04/2022 Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện Cẩm Xuyên về việc thông qua Đề án Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-
50 Số: 243 /GM-UBND 11/07/2022 Giáy mời
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay286
  • Tháng hiện tại14,804
  • Tổng lượt truy cập150,562
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây