BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy Đảng, người đứng đầu Chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy Đảng, người đứng đầu Chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã

Số kí hiệu Số: 192 /BC-UBND
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/06/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
          XÃ CẨM HÀ

Số: 192   /BC-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Cẩm Hà, ngày 03 tháng 6  năm 2022

                                                                                BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy Đảng, người đứng đầu                                                         Chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 11/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cẩm Hà về việc tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy Đảng, người đứng đầu Chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã. UBND xã đã tổ chức buổi tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng 02/6/2022.
Thành phần tham dự buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp.
* Đại Biểu huyện:
- Đồng chí Nguyễn Thanh Long, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.
- Đồng chí Phan Xuân Cường, Phó Ban Dân vận Huyện ủy.
* Đại biểu xã, thôn: Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, TTHĐND, UBND, UBMTTQ; Các đồng chí Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể, các đồng chí công chức phụ trách công tác chuyên môn; Các đồng chí Bí thư- thôn trưởng 8 thôn; Đại diện nhân dân (mỗi thôn cử 5-8 người).
Tại buổi tiếp xúc đối thoạt trực tiếp đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng và triển khai nhiệm vụ 7 tháng còn lại được các thành phần dự họp thống nhất cao.
Tại buổi tiếp xúc đối thoạt trực tiếp đã có 7 ý kiến phát biểu liên quan đến công và công tác phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, hộ nghèo, cận nghèo, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, sáp nhập thôn, công tác tiêm phòng… và một số vấn đề liên quan, các ý kiến đã bày tỏ quan điểm rõ ràng để nghị các cấp, các ngành giải trình, làm rõ.
Sau khi nghe các ý kiến đối thoại trực tiếp của người dân tham gia tại hội nghị  đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã đã yêu cầu các ngành chuyên môn chuẩn bị nội dung trả lời trực tiếp tại Hội trường.
1. Công tác sản xuất nông nghiệp:
- Có ý kiến cho rằng, công tác sản xuất đề ra chỉ tiêu kế hoạch đến tháng 10/6/2022 sẽ gieo cấy xong diện tích lúa hè thu, vậy UBND xã có phương án như thế nào để đạt được kế hoạch đề ra.
Trả lời: UBND sẽ thực hiện các giải pháp như cung ứng các loại giống, đảm bảo công tác tưới tiêu, huy động tối đa máy cày, nhân lực trên địa bàn để hoàn thành kế hoạch.
- Có ý kiến Công tác tiêm phòng kết quả đạt thấp, tiêm phòng năm 2017 chưa được thanh toán.
UBND xã trả lời: Nguyên nhân của việc tiêm phòng đạt thấp là do nhân dân không tin tưởng vào thú y viên đi tiêm phòng. Còn việc chưa thanh toán tiền công năm 2017, UBND xã tiếp thu chỉ đạo Ban Tài chính kiểm tra nếu chưa thanh toán, sẽ thanh toán theo quy định.
2. Công tác Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường
- Có ý kiến việc quản lý nghĩa trang Bà Liệt chưa đảm bảo, cụ thể cột bê tông, hàng rào thép gai đã bị mất mát, hư hỏng nặng đề nghị UBND xã phải xử lý.
UBND xã trả lời: Việc  bảo quản nghĩa trang Bà Liệt chưa đảm bảo vấn đề này UBND xã tiếp thu. Hàng rào thép gai, cột bê tông bị hư hỏng là do quá trình sản xuất của người dân bị hư hỏng. Thời gian tới UBND xã sẽ chỉ đạo tiếp tục xây dựng đảm bảo khuôn viên của nghĩa trang.
- Có ý kiến việc giám sát cộng đồng xây dựng thôn Tiến Thắng đến nay vẫn chưa được thanh toán, đề nghị UBND xã giải quyết.
UBND xã trả lời: Việc cử giám sát cộng đồng giám sát xây dựng Hội quán thôn Tiến Thắng nằm trong kinh phí tổng của dự án. Vấn đề này UBND xã sẽ chỉ đạo Ban Tài chính phối hợp với các ban ngành liên quan, thôn Cấp ủy, Ban cán sự thôn Tiến Thắng để tổ chức chi trả đúng theo quy định.
- Có ý kiến tại sao UBND xã quy hoạch vùng đất ở Giếng Côi thôn Nam Xuân, khu vực đất không phù hợp vì vùng đất thấp sâu trũng. Việc quy hoạch bán đất tiền cấp quyền sử dụng vào mục đích gì.
UBND xã trả lời: Vùng quy hoạch đất ở dân cư gần cựa Ông Thanh thôn Nam Xuân đã được đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015-2020. Năm 2018 UBND xã đã đưa vào quy hoạch đất ở dân cư. UBND huyện Cẩm Xuyên phê duyệt quy hoạch đất ở dân cư tại Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2018.
Quy hoạch bán đất tiền cấp quyền theo phân cấp tỷ lệ % theo từng cấp do HĐND tĩnh quy định. Tiền cấp quyền được sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Có ý kiến: Việc thu phí môi trường quá cao so với thu nhập người dân đề nghị UBND xã xem xét.
UBND xã trả lời: Việc thu phí môi trường thực hiện theo Nghị quyết của HĐND huyện, HĐND tỉnh. Trong thời gian qua Cẩm Hà đang thu ở mức thấp nhất so với các xã trong huyện. Việc thu phí môi trường là theo quy định để chi trả cho ngày công thu gom của các thành viên trong hợp tác xã và phí vận chuyển. Thời gian qua việc thu phí môi trường không đủ, khiến nhiều năm HTX luôn bị âm quỹ, dẫn đến UBND xã phải bỏ ngân sách để chi phí duy trì hợp tác xã hoạt đồng. UBND xã mong nhân dân toàn xã thực hiện phân loại rác thải đúng để giảm bớt chi chí vận chuyển cho HTX và đóng phí môi trường đúng theo quy định.
- Có ý kiến: Hiện nay môi trường ô nhiễm nhiều hộ dân vẫn cố tình vất rác bừa bãi, đề nghị UBND xã phải có biện pháp xử lý.
UBND xã trả lời: Công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Để đảm bảo môi trường sạch sẽ, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo bộ phận chuyên môn thành lập các tổ chốt gác, nếu hệ dân nào bị phát hiện vứt rác bừa bãi sẽ lập biên bản xử ký vi phạm theo luật môi trường. Đồng thời đã phân cấp bảo vệ tự quản cho các thôn, các tổ chức đoàn thể trên các tuyến đường, đề nghị các thôn, các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng theo quy định.
3. Văn hóa – chính sách
- Có ý kiến Hộ nghèo, cận nghèo nhưng có thu nhập khá.
UBND xã trả lời: Hộ nghèo, cận nghèo đã được điều tra chấm điểm, sau khi điều tra đã niêm yết công khai theo quy định cho nên đảm bảo chính xác đúng đối tượng, hoàn cảnh, chỉ có một vài do ốm đau rủi ro đột xuất trong năm…sau khi có tiếp nhận đơn tiến hành rà soát và xác minh thực tế đề nghị cấp ủy, ban cán sự thôn họp xét đưa ra dân bàn bạc đã được dân nhất trí đồng tình cao.
- Có ý kiếm tại sao hộ Anh Trúc Mai có 4 người con đi học, thu nhập không đủ để trang trải con đi học mà không được hộ trung bình để được trợ cấp hỗ trợ máy tính, đề nghị UBND xã làm rõ.
UBND trả lời: Hộ Trung bình đã được UBND huyện phê duyệt đầu năm, khi lập danh sách để thực hiện UBND huyện đã yêu cầu những hộ nào có thẻ báo hiểm y tế của con bên Quân đội nên yêu cầu đưa ra khỏi trùng thẻ. Do vậy UBND xã đã thống nhất đưa ra. Việc này đã không tính đến hộ trung bình xét tặng quà nên Ban chính sách không xét đến, vấn đề này cán bộ, chính sách rút kinh nghiệm trong việc bình xét hộ trung bình.
4. Xây dựng Nông thôn mới
Có ý kiến: Việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Tiến Thắng khi nào thì về đích và thời gian xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao là  năm nào.
UBND xã trả lời: Cả hệ thống chính trị, cấp ủy ban cán sự thôn Tiến Thắng sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu hoàn thành trước tháng 8 năm 2022. Để về đích được sẽ xây dựng các đường từ Tiến Thắng đi thôn Nguyễn Đối, xây dựng hàng rào xanh đảm bảo theo quy định và các hạng mục khác.
UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.
5. Các vấn đề khác
       - Có ý kiến: Không nên sáp nhập thôn Cẩm Đông và thôn Nguyễn Đối vì 2 thôn vừa mới huy động nhân dân đóng góp ý kinh phí để xây dựng hội quán, nếu sáp nhập thôn sẽ phải huy động đóng góp của nhân dân, nhân dân sẽ không đồng tình.
UBND xã trả lời, hiện nay theo quy định mỗi thôn phải có số dân 250 hộ, trong lúc đó thôn Cẩm Đông số hộ dưới 100 hộ không đúng theo quy định vì vậy việc sáp nhập là xu thế tất yếu trong việc tinh giảm bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả.
- Có ý kiến Hội cao tuổi xã tổ chức đi du lịch, công ty đã vận động các hội viên mua rất nhiều hàng. Cho hỏi ai đã chỉ đạo Hội cao tuổi.
UBND xã trả lời: Việc Hội cao tuổi đi tham quan đi du lịch là do Hội Cao tuổi huyện giới thiệu công ty về hợp đồng với Hội cao tuổi xã. UBND xã đã chỉ đạo Hội Cao tuổi xã nói rõ mục đích của việc đi tham quan du lịch, tuyên truyền cho hội viên cảnh giác trước mọi hình thức bán hàng để các hội viên đề phòng.
        Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến phát biểu và ý kiến giải trình làm rõ của Cấp ủy, Chính quyền tại hội nghị thực hiện công tác tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy Đảng, người đứng đầu Chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã  ./.
     Nơi nhận:                                                                 
- UBND huyện;    
- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ;
- Chủ tịch, Phó CT UBND;
-  Các  ngành;
- BCS thôn;                                                               
- Lưu: VT.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
                       Nguyễn Văn Hùng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ

Số: 192   /BC-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Cẩm Hà, ngày 03 tháng 6  năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy Đảng, người đứng đầu Chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 11/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cẩm Hà về việc tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy Đảng, người đứng đầu Chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã. UBND xã đã tổ chức buổi tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng 02/6/2022.
Thành phần tham dự buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp.
* Đại Biểu huyện:
- Đồng chí Nguyễn Thanh Long, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.
- Đồng chí Phan Xuân Cường, Phó Ban Dân vận Huyện ủy.
* Đại biểu xã, thôn: Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, TTHĐND, UBND, UBMTTQ; Các đồng chí Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể, các đồng chí công chức phụ trách công tác chuyên môn; Các đồng chí Bí thư- thôn trưởng 8 thôn; Đại diện nhân dân (mỗi thôn cử 5-8 người).
Tại buổi tiếp xúc đối thoạt trực tiếp đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng và triển khai nhiệm vụ 7 tháng còn lại được các thành phần dự họp thống nhất cao.
Tại buổi tiếp xúc đối thoạt trực tiếp đã có 7 ý kiến phát biểu liên quan đến công và công tác phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, hộ nghèo, cận nghèo, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, sáp nhập thôn, công tác tiêm phòng… và một số vấn đề liên quan, các ý kiến đã bày tỏ quan điểm rõ ràng để nghị các cấp, các ngành giải trình, làm rõ.
Sau khi nghe các ý kiến đối thoại trực tiếp của người dân tham gia tại hội nghị  đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã đã yêu cầu các ngành chuyên môn chuẩn bị nội dung trả lời trực tiếp tại Hội trường.
1. Công tác sản xuất nông nghiệp:
- Có ý kiến cho rằng, công tác sản xuất đề ra chỉ tiêu kế hoạch đến tháng 10/6/2022 sẽ gieo cấy xong diện tích lúa hè thu, vậy UBND xã có phương án như thế nào để đạt được kế hoạch đề ra.
Trả lời: UBND sẽ thực hiện các giải pháp như cung ứng các loại giống, đảm bảo công tác tưới tiêu, huy động tối đa máy cày, nhân lực trên địa bàn để hoàn thành kế hoạch.
- Có ý kiến Công tác tiêm phòng kết quả đạt thấp, tiêm phòng năm 2017 chưa được thanh toán.
UBND xã trả lời: Nguyên nhân của việc tiêm phòng đạt thấp là do nhân dân không tin tưởng vào thú y viên đi tiêm phòng. Còn việc chưa thanh toán tiền công năm 2017, UBND xã tiếp thu chỉ đạo Ban Tài chính kiểm tra nếu chưa thanh toán, sẽ thanh toán theo quy định.
2. Công tác Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường
- Có ý kiến việc quản lý nghĩa trang Bà Liệt chưa đảm bảo, cụ thể cột bê tông, hàng rào thép gai đã bị mất mát, hư hỏng nặng đề nghị UBND xã phải xử lý.
UBND xã trả lời: Việc  bảo quản nghĩa trang Bà Liệt chưa đảm bảo vấn đề này UBND xã tiếp thu. Hàng rào thép gai, cột bê tông bị hư hỏng là do quá trình sản xuất của người dân bị hư hỏng. Thời gian tới UBND xã sẽ chỉ đạo tiếp tục xây dựng đảm bảo khuôn viên của nghĩa trang.
- Có ý kiến việc giám sát cộng đồng xây dựng thôn Tiến Thắng đến nay vẫn chưa được thanh toán, đề nghị UBND xã giải quyết.
UBND xã trả lời: Việc cử giám sát cộng đồng giám sát xây dựng Hội quán thôn Tiến Thắng nằm trong kinh phí tổng của dự án. Vấn đề này UBND xã sẽ chỉ đạo Ban Tài chính phối hợp với các ban ngành liên quan, thôn Cấp ủy, Ban cán sự thôn Tiến Thắng để tổ chức chi trả đúng theo quy định.
- Có ý kiến tại sao UBND xã quy hoạch vùng đất ở Giếng Côi thôn Nam Xuân, khu vực đất không phù hợp vì vùng đất thấp sâu trũng. Việc quy hoạch bán đất tiền cấp quyền sử dụng vào mục đích gì.
UBND xã trả lời: Vùng quy hoạch đất ở dân cư gần cựa Ông Thanh thôn Nam Xuân đã được đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015-2020. Năm 2018 UBND xã đã đưa vào quy hoạch đất ở dân cư. UBND huyện Cẩm Xuyên phê duyệt quy hoạch đất ở dân cư tại Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2018.
Quy hoạch bán đất tiền cấp quyền theo phân cấp tỷ lệ % theo từng cấp do HĐND tĩnh quy định. Tiền cấp quyền được sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Có ý kiến: Việc thu phí môi trường quá cao so với thu nhập người dân đề nghị UBND xã xem xét.
UBND xã trả lời: Việc thu phí môi trường thực hiện theo Nghị quyết của HĐND huyện, HĐND tỉnh. Trong thời gian qua Cẩm Hà đang thu ở mức thấp nhất so với các xã trong huyện. Việc thu phí môi trường là theo quy định để chi trả cho ngày công thu gom của các thành viên trong hợp tác xã và phí vận chuyển. Thời gian qua việc thu phí môi trường không đủ, khiến nhiều năm HTX luôn bị âm quỹ, dẫn đến UBND xã phải bỏ ngân sách để chi phí duy trì hợp tác xã hoạt đồng. UBND xã mong nhân dân toàn xã thực hiện phân loại rác thải đúng để giảm bớt chi chí vận chuyển cho HTX và đóng phí môi trường đúng theo quy định.
- Có ý kiến: Hiện nay môi trường ô nhiễm nhiều hộ dân vẫn cố tình vất rác bừa bãi, đề nghị UBND xã phải có biện pháp xử lý.
UBND xã trả lời: Công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Để đảm bảo môi trường sạch sẽ, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo bộ phận chuyên môn thành lập các tổ chốt gác, nếu hệ dân nào bị phát hiện vứt rác bừa bãi sẽ lập biên bản xử ký vi phạm theo luật môi trường. Đồng thời đã phân cấp bảo vệ tự quản cho các thôn, các tổ chức đoàn thể trên các tuyến đường, đề nghị các thôn, các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng theo quy định.
3. Văn hóa – chính sách
- Có ý kiến Hộ nghèo, cận nghèo nhưng có thu nhập khá.
UBND xã trả lời: Hộ nghèo, cận nghèo đã được điều tra chấm điểm, sau khi điều tra đã niêm yết công khai theo quy định cho nên đảm bảo chính xác đúng đối tượng, hoàn cảnh, chỉ có một vài do ốm đau rủi ro đột xuất trong năm…sau khi có tiếp nhận đơn tiến hành rà soát và xác minh thực tế đề nghị cấp ủy, ban cán sự thôn họp xét đưa ra dân bàn bạc đã được dân nhất trí đồng tình cao.
- Có ý kiếm tại sao hộ Anh Trúc Mai có 4 người con đi học, thu nhập không đủ để trang trải con đi học mà không được hộ trung bình để được trợ cấp hỗ trợ máy tính, đề nghị UBND xã làm rõ.
UBND trả lời: Hộ Trung bình đã được UBND huyện phê duyệt đầu năm, khi lập danh sách để thực hiện UBND huyện đã yêu cầu những hộ nào có thẻ báo hiểm y tế của con bên Quân đội nên yêu cầu đưa ra khỏi trùng thẻ. Do vậy UBND xã đã thống nhất đưa ra. Việc này đã không tính đến hộ trung bình xét tặng quà nên Ban chính sách không xét đến, vấn đề này cán bộ, chính sách rút kinh nghiệm trong việc bình xét hộ trung bình.
4. Xây dựng Nông thôn mới
Có ý kiến: Việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Tiến Thắng khi nào thì về đích và thời gian xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao là  năm nào.
UBND xã trả lời: Cả hệ thống chính trị, cấp ủy ban cán sự thôn Tiến Thắng sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu hoàn thành trước tháng 8 năm 2022. Để về đích được sẽ xây dựng các đường từ Tiến Thắng đi thôn Nguyễn Đối, xây dựng hàng rào xanh đảm bảo theo quy định và các hạng mục khác.
UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.
5. Các vấn đề khác
       - Có ý kiến: Không nên sáp nhập thôn Cẩm Đông và thôn Nguyễn Đối vì 2 thôn vừa mới huy động nhân dân đóng góp ý kinh phí để xây dựng hội quán, nếu sáp nhập thôn sẽ phải huy động đóng góp của nhân dân, nhân dân sẽ không đồng tình.
UBND xã trả lời, hiện nay theo quy định mỗi thôn phải có số dân 250 hộ, trong lúc đó thôn Cẩm Đông số hộ dưới 100 hộ không đúng theo quy định vì vậy việc sáp nhập là xu thế tất yếu trong việc tinh giảm bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả.
- Có ý kiến Hội cao tuổi xã tổ chức đi du lịch, công ty đã vận động các hội viên mua rất nhiều hàng. Cho hỏi ai đã chỉ đạo Hội cao tuổi.
UBND xã trả lời: Việc Hội cao tuổi đi tham quan đi du lịch là do Hội Cao tuổi huyện giới thiệu công ty về hợp đồng với Hội cao tuổi xã. UBND xã đã chỉ đạo Hội Cao tuổi xã nói rõ mục đích của việc đi tham quan du lịch, tuyên truyền cho hội viên cảnh giác trước mọi hình thức bán hàng để các hội viên đề phòng.
        Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến phát biểu và ý kiến giải trình làm rõ của Cấp ủy, Chính quyền tại hội nghị thực hiện công tác tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy Đảng, người đứng đầu Chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã  ./.
     Nơi nhận:                                                                 
- UBND huyện;    
- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ;
- Chủ tịch, Phó CT UBND;
-  Các  ngành;
- BCS thôn;                                                               
- Lưu: VT.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
                       Nguyễn Văn Hùng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ

Số: 192   /BC-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Cẩm Hà, ngày 03 tháng 6  năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy Đảng, người đứng đầu Chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 11/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cẩm Hà về việc tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy Đảng, người đứng đầu Chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã. UBND xã đã tổ chức buổi tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng 02/6/2022.
Thành phần tham dự buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp.
* Đại Biểu huyện:
- Đồng chí Nguyễn Thanh Long, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.
- Đồng chí Phan Xuân Cường, Phó Ban Dân vận Huyện ủy.
* Đại biểu xã, thôn: Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, TTHĐND, UBND, UBMTTQ; Các đồng chí Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể, các đồng chí công chức phụ trách công tác chuyên môn; Các đồng chí Bí thư- thôn trưởng 8 thôn; Đại diện nhân dân (mỗi thôn cử 5-8 người).
Tại buổi tiếp xúc đối thoạt trực tiếp đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng và triển khai nhiệm vụ 7 tháng còn lại được các thành phần dự họp thống nhất cao.
Tại buổi tiếp xúc đối thoạt trực tiếp đã có 7 ý kiến phát biểu liên quan đến công và công tác phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, hộ nghèo, cận nghèo, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, sáp nhập thôn, công tác tiêm phòng… và một số vấn đề liên quan, các ý kiến đã bày tỏ quan điểm rõ ràng để nghị các cấp, các ngành giải trình, làm rõ.
Sau khi nghe các ý kiến đối thoại trực tiếp của người dân tham gia tại hội nghị  đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã đã yêu cầu các ngành chuyên môn chuẩn bị nội dung trả lời trực tiếp tại Hội trường.
1. Công tác sản xuất nông nghiệp:
- Có ý kiến cho rằng, công tác sản xuất đề ra chỉ tiêu kế hoạch đến tháng 10/6/2022 sẽ gieo cấy xong diện tích lúa hè thu, vậy UBND xã có phương án như thế nào để đạt được kế hoạch đề ra.
Trả lời: UBND sẽ thực hiện các giải pháp như cung ứng các loại giống, đảm bảo công tác tưới tiêu, huy động tối đa máy cày, nhân lực trên địa bàn để hoàn thành kế hoạch.
- Có ý kiến Công tác tiêm phòng kết quả đạt thấp, tiêm phòng năm 2017 chưa được thanh toán.
UBND xã trả lời: Nguyên nhân của việc tiêm phòng đạt thấp là do nhân dân không tin tưởng vào thú y viên đi tiêm phòng. Còn việc chưa thanh toán tiền công năm 2017, UBND xã tiếp thu chỉ đạo Ban Tài chính kiểm tra nếu chưa thanh toán, sẽ thanh toán theo quy định.
2. Công tác Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường
- Có ý kiến việc quản lý nghĩa trang Bà Liệt chưa đảm bảo, cụ thể cột bê tông, hàng rào thép gai đã bị mất mát, hư hỏng nặng đề nghị UBND xã phải xử lý.
UBND xã trả lời: Việc  bảo quản nghĩa trang Bà Liệt chưa đảm bảo vấn đề này UBND xã tiếp thu. Hàng rào thép gai, cột bê tông bị hư hỏng là do quá trình sản xuất của người dân bị hư hỏng. Thời gian tới UBND xã sẽ chỉ đạo tiếp tục xây dựng đảm bảo khuôn viên của nghĩa trang.
- Có ý kiến việc giám sát cộng đồng xây dựng thôn Tiến Thắng đến nay vẫn chưa được thanh toán, đề nghị UBND xã giải quyết.
UBND xã trả lời: Việc cử giám sát cộng đồng giám sát xây dựng Hội quán thôn Tiến Thắng nằm trong kinh phí tổng của dự án. Vấn đề này UBND xã sẽ chỉ đạo Ban Tài chính phối hợp với các ban ngành liên quan, thôn Cấp ủy, Ban cán sự thôn Tiến Thắng để tổ chức chi trả đúng theo quy định.
- Có ý kiến tại sao UBND xã quy hoạch vùng đất ở Giếng Côi thôn Nam Xuân, khu vực đất không phù hợp vì vùng đất thấp sâu trũng. Việc quy hoạch bán đất tiền cấp quyền sử dụng vào mục đích gì.
UBND xã trả lời: Vùng quy hoạch đất ở dân cư gần cựa Ông Thanh thôn Nam Xuân đã được đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015-2020. Năm 2018 UBND xã đã đưa vào quy hoạch đất ở dân cư. UBND huyện Cẩm Xuyên phê duyệt quy hoạch đất ở dân cư tại Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2018.
Quy hoạch bán đất tiền cấp quyền theo phân cấp tỷ lệ % theo từng cấp do HĐND tĩnh quy định. Tiền cấp quyền được sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Có ý kiến: Việc thu phí môi trường quá cao so với thu nhập người dân đề nghị UBND xã xem xét.
UBND xã trả lời: Việc thu phí môi trường thực hiện theo Nghị quyết của HĐND huyện, HĐND tỉnh. Trong thời gian qua Cẩm Hà đang thu ở mức thấp nhất so với các xã trong huyện. Việc thu phí môi trường là theo quy định để chi trả cho ngày công thu gom của các thành viên trong hợp tác xã và phí vận chuyển. Thời gian qua việc thu phí môi trường không đủ, khiến nhiều năm HTX luôn bị âm quỹ, dẫn đến UBND xã phải bỏ ngân sách để chi phí duy trì hợp tác xã hoạt đồng. UBND xã mong nhân dân toàn xã thực hiện phân loại rác thải đúng để giảm bớt chi chí vận chuyển cho HTX và đóng phí môi trường đúng theo quy định.
- Có ý kiến: Hiện nay môi trường ô nhiễm nhiều hộ dân vẫn cố tình vất rác bừa bãi, đề nghị UBND xã phải có biện pháp xử lý.
UBND xã trả lời: Công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Để đảm bảo môi trường sạch sẽ, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo bộ phận chuyên môn thành lập các tổ chốt gác

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay415
  • Tháng hiện tại14,933
  • Tổng lượt truy cập150,691
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây