Báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cẩm Hà đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cẩm Hà đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Số kí hiệu Số: 441 /BC-UBND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/12/2022
Thể loại Quy hoạch - kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ CẨM HÀ

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Số:  441 /BC-UBND Cẩm Hà, ngày 15 tháng 12 năm 2022
                                                    
                                                                    BÁO CÁO
              Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cẩm Hà
                         đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
 
 

I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện;
        Thực hiện theo quyết định 25/2021/Q Đ –TTg ngày 22/7/2021 của thủ tướng chính phủ quy định về xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của bộ tư pháp hướng dẫn thi hành quyết định 25/2021. Hướng dẫn số 2856 ngày 28 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Hà đã triễn khai giao nhiệm vụ thực hiện hoàn thiện tiêu chí tiếp cận pháp luât năm 2022;
2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu
a) Đối với tiêu chí 1:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0 /02 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.
b) Đối với tiêu chí 2:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/06 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 04/06 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: ……/06 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 26,5/30 điểm.
c) Đối với tiêu chí 3:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/03 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: ……/03 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: ……/03 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 14/15 điểm.
d) Đối với tiêu chí 4:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/05 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: ……/05 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: ……/05 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 18/20 điểm.
đ) Đối với tiêu chí 5:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: ……/04 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: ……/04 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.
3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.
b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 92,5/100 điểm (sau khi làm tròn).
c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.
II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục
1. Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp giữa các ban ngành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ được phân công nhiệm vụ phụ trách tiêu chí hoàn thành tốt nhiệm vụ về tiêu chí Tiếp cân pháp luật.
2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục
III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện
1. Mục tiêu thực hiện; năm 2023 phấn đấu thành lập 1 đến 2 mô hình tiếp cận pháp luật tại các thôn; bổ sung và nâng cao việc khai thác tủ sách pháp luật tại 6 thôn trên địa bàn xã;
IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
Ủy ban nhân dân xã  Cẩm Hà kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện  Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định công nhận xã Cẩm Hà đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm  2022
Kèm theo báo cáo này gồm có:
1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;
2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có);
3. Tài liệu khác có liên quan (nếu có)./.
 
Nơi nhận:
- UBND huyện Cẩm Xuyên;

- Phòng Tư pháp huyện;
- Lưu: VT, TP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 


 

Các văn bản cùng thể loại "Quy hoạch - kế hoạch"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay405
  • Tháng hiện tại14,923
  • Tổng lượt truy cập150,681
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây