Công văn V/v chấn chỉnh lề lối làm việc,tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và thực hiện đạo đức văn hóa công vụ

V/v chấn chỉnh lề lối làm việc,tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và thực hiện đạo đức văn hóa công vụ

Số kí hiệu Số: 178 /UBND-VP
Ngày ban hành 25/05/2022
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ
 
 

Số:  178 /UBND-VP
V/v chấn chỉnh lề lối làm việc,tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và thực hiện đạo đức văn hóa công vụ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

         Cẩm Hà, ngày 25 tháng 5  năm 2022
                      Kính gửi: Cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách

Thực hiện Công văn số 1318/UBND-NV ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và thực hiện đạo đức văn hóa công vụ, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hà yêu cầu cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Quyết định số
52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kết luận số 29-
KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính.

2. Công bố công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư của cơ quan mình để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục; các thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức đối với những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức. Phân công trách nhiệm cụ thể trong việc theo dõi, ghi nhận đầy đủ các thông tin, góp ý; xây dựng quy chế thẩm tra, xác minh, xử lý kịp thời và công bố công khai kết quả xử lý.
3. Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích
cực trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường các biện pháp quán triệt, giáo dục, quản lý, giám sát chặt chẽ thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với tổ chức, công dân, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là những vị trí công tác nhạy cảm như người làm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, người làm công tác quản lý đất đai,... Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Thực hiện nghiêm túc việc quy trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu
cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức sự nghiệp dịch vụ công để xẩy ra việc
cán bộ, công chức, thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây
nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và
doanh nghiệp, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, công chứng, chứng thực, chính sách.

5. Rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan phù hợp với yêu
cầu về cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong đó cần
nêu rõ biện pháp về cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công
chức, cơ chế phê bình, hạ bậc thi đua, hạ bậc đánh giá xếp loại, phân phối thu nhập
tăng thêm cuối năm đối với các trường hợp không chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương, vi
phạm quy định về đạo đức công vụ. Kịp thời kiểm điểm, phê bình và báo cáo UBND

xã xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

Văn phòng – Thống kê có trách nhiệm:
- Giúp UBND xã theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ban ngành, đoàn thể.
- Phối hợp với các ban ngành đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra (thường xuyên hoặc đột xuất) việc chấp hành các nội dung chỉ đạo của UBND xã.
- Kịp thời phát hiện, báo cáo UBND xã xem xét xử lý các cá nhân vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phát hiện, tuyên dương những cá nhân thực hiện tốt, đồng thời theo dõi chặt chẽ để đưa vào phân loại, xét thi đua cuối năm.
- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết; trong đó chú trọng thực hiện việc theo dõi và đôn đốc các ban ngành xử lý kịp thời, dứt điểm
những kiến nghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về quy trình, thủ
tục hành chính; thực hiện công khai hóa kết quả xử lý các trường hợp vi phạm.

Nhận được Công văn, yêu cầu cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 
Nơi nhận:                                                                 
     - UBND huyện;   
     - TT Đảng ủy- TT HĐND, UBND xã;                                                            
     - UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể;
     - Các ban ngành;
     - Lưu: VT.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng
 

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay355
  • Tháng hiện tại14,873
  • Tổng lượt truy cập150,631
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây