Công văn Về việc chấn chỉnh một số nội dung liên quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Công văn Về việc chấn chỉnh một số nội dung liên quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Số kí hiệu Số: 121 /UBND-VP
Ngày ban hành 13/04/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/04/2022
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Nam

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ


    Số:  121 /UBND-VP
Về việc chấn chỉnh một số nội dung liên quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

     Cẩm Hà, ngày  13 tháng 4 năm 2022


Kính gửi:
Ban Công an, Quân sự, Địa chính, Tư pháp, Văn hóa Chính sách, Văn hóa Xã hội, Văn phòng- Thống kê; Tài chính;

Thời gian qua công tác kiểm soát TTHC nói chung, tình hình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của xã nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, các thủ tục hành chính cơ bản được giải quyết kịp thời, tình trạng hồ sơ quá hạn đã giảm nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau: Quý 1 Hồ sơ quá hạn trên phần mềm hành chính công 17 hồ sơ. Tỷ lệ nhập dịch vụ công đạt 57,98%, không phát sinh hồ sơ trực tuyến, dịch vụ công mức độ 3,4. Ngành Địa chính không nhập được 1 hồ sơ nào, một số ngành chưa chủ động trong việc điều tra xã hội học.
Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
1. Xây dựng đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định.
2. Cập nhật đầy đủ, niêm yết, công khai kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được UBND tỉnh công bố và lập danh mục TTHC theo đúng quy định tại Phụ lục IV – Niêm yết TTHC ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ;
3. Niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị theo quy định và kịp thời tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị được Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến trên Hệ thống thông tin theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021.
4. Kịp thời nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng bộ phận một cửa đảm bảo điều kiện làm việc: đủ diện tích, bàn làm việc, máy vi tính, tủ đựng hồ sơ… Không để xảy ra tình trạng nhận hồ sơ tại phòng làm việc.
5. Cập nhật đầy đủ, kịp thời tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến;
6. Cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin và các ngành tăng cường tuyên truyền đến người dân về thực hiện dịch vụ mức độ 3,4 để tăng hồ sơ trực tuyến.
7. Đối với công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:
- Thu đúng, đủ thành phần hồ sơ theo quy định, không thu thiếu và không yêu cầu thêm các hồ sơ ngoài quy định của TTHC;
- Có phiếu biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả (nếu có) theo quy định;
- Ghi chép sổ theo dõi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đầy đủ thông tin, đúng quy định;
- Thu phí, lệ phí và ghi chép biên lai thu phí, lệ phí đầy đủ, đúng quy định;
- Giải quyết hồ sơ và trả kết quả đúng thời hạn quy định; Đối với hồ sơ đang xử lý quá hạn khẩn trương giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng để hồ sơ quá hạn dài ngày, đồng thời có văn bản xin lỗi người dân khi để xảy ra quá hạn theo đúng quy định.
- Thực hiện gắn file hồ sơ, kết quả theo quy định lên phần mềm hành chính công khi giải quyết thủ tục hành chính.
8. Triển khai số hóa hồ sơ theo đúng quy định và lộ trình tại Kế hoạch 182/KH-UBND ngày 10/8/2021 Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 8776/UBND-NC2 ngày 28/12/2021Về việc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; (các văn bản liên quan gửi kèm trên hệ thống TD-Office).
9. Tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến qua hệ thống phần mềm hành chính công.
10. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ và báo cáo qua hệ thống Thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ tại địa chỉ https://baocaochinhphu.gov.vn/.
Nhận được Công văn, yêu cầu các ban ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 

( Đã ký)


         Nguyễn Văn Nam


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay410
  • Tháng hiện tại9,408
  • Tổng lượt truy cập145,166
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây