Công văn về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính.

Công văn về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính.

Số kí hiệu Số: 351 /UBND-VH
Ngày ban hành 12/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 12/10/2022
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  351  /UBND-VH Cẩm Hà, ngày  12 tháng 10 năm 2022
V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính.  


Kính gửi:
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Cấp ủy, Ban cán sự thôn.              
                                      

Thực hiện Công văn số 3002/UBND-VHTT ngày 11 tháng 10 năm 2022, của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc tiếp tục tuyên truyền Cải cách hành chính và để đảm bảo đạt các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 05/01/2022 của UBND xã về việc tuyên truyền CCHC trên địa bàn xã Cẩm Hà năm 2022. UBND xã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, ban cán sự các thôn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau:
- Chủ động lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp như tuyên truyền trực tiếp; tuyên truyền trên mạng xã hội, Trang TTĐT xã; trang Fanpage Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Hà, tập huấn hoặc các hình thức tuyên truyền mới, sáng tạo khác.
- Tiếp tục tăng cường thời lượng, tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thôn về cải cách hành chính gửi tờ rơi về tuyên truyền dịch vụ công toàn trình và dịch vụ công một phần (gửi kèm một số nội dung, tài liệu để các đơn vị tuyên truyền); tuyên truyền để các Doanh nghiệp, HTX tham gia các nền tảng số cho tại https://smedx.mic.gov.vn/
- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chuyển đổi số được giao tại Công văn số 2970/UBND-VHTT ngày 07/10/2022; tuyên truyền Danh mục TTHC đủ điều kiện triển khai DVC trực tuyến toàn trình theo Công văn số 2969/UBND-VHTT ngày 07/10/2022 của UBND huyện.
- Đưa nội dung CCHC tuyên truyền, phổ biến trong các cuộc giao ban, hội nghị, tập huấn của ngành để nâng cao nhận thức, hiệu biết của mình về CCHC.
- Văn phòng – Thống kê: cung cấp tài liệu, kênh thông tin tuyền truyền về lấy phiếu khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Hà năm 2022.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã: Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ và nhập kết quả giải quyết TTHC; triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số 2969/UBND-VHTT ngày 07/10/2022 của UBND huyện.
- Văn hóa – xã hội, Đài truyền thanh
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tuyên truyền.
Tuyên truyền chuyển đổi số được giao tại Công văn số 2970/UBND-VHTT ngày 07/10/2022; tuyên truyền Danh mục TTHC đủ điều kiện triển khai DVC trực tuyến toàn trình theo Công văn số 2969/UBND-VHTT ngày 07/10/2022 của UBND huyện…
Kiểm tra và đôn đốc các ban ngành thực hiện đảm bảo đạt các mục tiêu kế hoạch tuyên truyền CCHC trên địa bàn xã năm 2022 đã đề ra.
          Nhận được Công văn yêu cầu các ban ngành, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Văn hóa – TT huyện;
- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, VH.
 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay275
  • Tháng hiện tại14,793
  • Tổng lượt truy cập150,551
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây