KẾ HOẠCH Triễn khai thực hiện Thông tư 04/2021/TT-BTP của bộ tư pháp

KẾ HOẠCH Triễn khai thực hiện Thông tư 04/2021/TT-BTP của bộ tư pháp

Số kí hiệu Số: 148 / KH-UBND
Ngày ban hành 10/07/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/07/2021
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                             céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
      Xà CẨM HÀ                                                                                                  §éc lËp Tù do H¹nh phóc


Số: 148 / KH-UBND                                                                                                 Cẩm Hà, ngày  10  tháng  7   năm 2021
 
KẾ HOẠCH
Triễn khai thực hiện Thông tư 04/2021/TT-BTP của bộ tư pháp

    Thực hiện công văn số 2032/ UBND-TP ngày 08/7/2021 của UBND  huyện Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Hà ban hành kế hoạch triễn khai triễn khai thực hiện Thông tư 04/2021/ TT –BTP ngày 21/ 06/ 2021 cụ thể như sau
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
    Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của Thông tư 04/2021/ TT –BTP ngày 21/ 06/ 2021 nhằm nâng cao trách nhiệm của các ban ngành đơn vị thôn xóm và toàn thể nhân dân trong công tác thi hành Thông Tư
    Xác định công tác thi hành thông tư là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, huy động tối đa các nguồn lực xã hội trong việc thực hiện, thi hành Thông tư  04/2021/ TT –BTP ngày 21/ 06 /2021
II. NỘI DUNG;
    Tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức, loại hình phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân về chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đối với việc triễn khai thi hành Thông tư 04/2021/ TT –BTP ngày 21/ 06/ 2021
   Xác định rõ cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và quy định trách nhiệm của các ban ngành trong việc triễn khai thi hành Thông tư 04/2021/ TT –BTP ngày 21 /06/ 2021 đảm bảo từ ngày 10/7 2021 Thông tư 04/2021/ TT –BTP ngày 21/ 06 /2021  được triễn khai thực hiện đầy đủ, thống nhất;   Rà soát các văn bản không phù hợp với Thông tư 04/2021/ TT –BTP ngày 21/ 06 /2021 để thay thế, bải bỏ sau ngày Thông tư 04/2021/ TT –BTP ngày 21/ 06 /2021có hiệu
 III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
  1. Công chức Tư pháp;
         Chủ trì phối hợp với các ban ngành tham mưu giúp ủy ban nhân dân xã kiểm tra đôn đốc công tác triễn khai thực hiện việc thi hành Thông tư 04/2021/ TT –BTP ngày 21/ 06 /2021
          Phối hợp với UBMTTQ  và các đoàn thể cấp xã tham mưu việc phân công các tổ chức cá nhân trực tiếp chỉ đạo triễn khai thi hành Thông tư 04/2021/ TT –BTP ngày 21/ 06 /2021
       Hướng dẫn các đơn vị thôn xóm tuyên truyền bằng hình thức lồng ghép trong các cuộc hội nghị của thôn để triễn khai thi hành Thông tư 04/2021/ TT –BTP ngày 21/ 06 /2021
  1. Đài truyền thanh;
     Phối hợp các ban ngành, đài truyền thanh tuyên truyền Thông tư 04/2021/ TT –BTP ngày 21/ 06 /2021với nhiều hình thức, duy trì thường xuyên;
  1.  Ủy ban MTTQ
       Phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức, chỉ đạo các tổ chức hội tuyên truyền đến tận hội viên của mình về nội dung của Thông tư 04/2021/ TT –BTP ngày 21/ 06 /2021và thi hành Thông tư 04/2021/ TT –BTP ngày 21/ 06 /2021 nghiêm túc và hiệu quả;
III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
   Ban tư pháp, xã tham mưu giúp UBND xã thực hiện nội dung của Thông tư 04/2021/ TT –BTP ngày 21/ 06 /2021, phối kết hợp các ban ngành các tổ chức chính trị, các đơn vị thôn xóm, triễn khai thực hiện;
   Trong quá trình triễn khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh đề nghị các ban ngành, đơn vị báo cáo về UBND xã để kịp thời giải quyết./.

N¬i nhËn:                                                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Phßng T­ ph¸p ( B/c);                                                         chñ tÞch
- TTr §¶ng uû H§ND ( B/c);
- Lư­u VP;
- L­ưu T­ ph¸p.

                                                                          Nguyễn Văn Hùng

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay643
  • Tháng hiện tại10,394
  • Tổng lượt truy cập146,152
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây