KẾ HOẠCH Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022

KẾ HOẠCH Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022

Số kí hiệu Số: 88 - KH/BQL
Ngày ban hành 14/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/03/2022
Thể loại Quy hoạch - kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ
BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc
 
Số:  88  - KH/BQL               Cẩm Hà, ngày  14  tháng 03  năm 2022

                                                            KẾ HOẠCH
                                    Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022
 
Thực hiện kế hoạch số 14 KH- BCĐ ngày 14 tháng 2 năm 2022 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã, kế hoạch số 59 KH – UBND; ngày 15 tháng 2 năm 2022 của UBND xã Cẩm Hà về kế hoạch xây dưng Khu dân cư mẫu năm 2022 của các thôn trên địa bàn xã Cẩm Hà. Ban quản lý xây dựng NTM xã ban hành kế hoạch về việc phân công hỗ trợ xây dựng khu dân cư mẫu thôn Tiến Thắng năm 2022 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Việc ban hành kế hoạch nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong các ban ngành, đoàn thể, tạo điều kiện hỗ trợ thôn xóm hoàn thành kế hoạch xây dựng khu dân cư mẫu năm 2022.  
2. Yêu cầu:
- Kế hoạch được quán triệt thực hiện đến tận đoàn viên, hội viên các ban ngành, đoàn thể để cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện.
- Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt trong các phong trào thi đua của các ban ngành, đoàn thể; được triển khai thực hiện quyết liệt, phù hợp với thực tiễn, gắn với các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Ngày 16/2/2022 đến ngày 28/10/2022 (Cao điểm từ 16/2/2022 đến 30/6/2022)
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1. Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu:
Phát động đợt cao điểm ra quân xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Tiến Thắng hoàn thành trước 30/6/2022.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  1. Ban phát triển thôn
Căn cứ nội dung phát động đợt thi đua của xã, chỉ đạo các tổ liên gia, các tổ chức đoàn thể và nhân dân triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Hàng tuần, vào thứ 6 tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Ban chỉ đạo xã qua chuyên trách NTM xã.
2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân tham gia thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ thôn Tiến Thắng  xây dựng dân cư kiểu mẫu, các tuyến đường mẫu xanh sạch đẹp.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ: phát động đợt thi đua trong hội viên phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đinh, sắp xếp đồ đạc, trồng hàng raog xanh,  vệ sinh môi trường trong các khu dân cư, gắn với các hoạt động nâng cao tiêu chí môi trường, phụ trách tổ liên gia số 5 – tổ liên gia số 6.
- Đoàn xã: làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên trong đợt thi đua cao điểm xây dựng NTM, tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường tại các tuyến đường thanh niên tự quản, nhà bia tưởng niệm các AHLS, phụ trách tổ liên gia số 1.
- Hội Nông dân xã: Chỉ đạo hội viên chỉnh trang vườn hộ trên; phụ trách tổ liên gia số 3 – tổ liên gia số 4.
- Hội Cựu Chiến binh xã: Làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM, phụ trách chỉ đạo làm hệ thống xử lý nước thải sau sinh hoạt; phụ trách tổ liên gia số 2.
- Hội người cao tuổi làm tốt công tác tuyên tuyền vận động hội viên trong vây dựng khu dân cư mẫu, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, phụ trách tổ liên gia số 7.
- Ban công an xã: Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật, huy động lực lượng tham gia hỗ trợ ngày công giúp thôn Tiến Thắng xây dựng khu dân cư mẫu.
- Ban chỉ huy quân sự xã: Huy động lực lượng hỗ trợ thôn Tến Thắng xây dựng khu dân cư mẫu.
- Công đoàn cơ sở xã: Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ xây dựng khu dân cư  mẫu thôn Tiến Thắng.
4. Các đồng chí được được phân công chỉ đạo địa bàn: Trên cơ sở kế hoạch xây dựng khu dân cư mẫu, kế hoạch phân công phụ trác các đồng chí chỉ đạo cụm, chỉ đạo thôn tiến thắng bám sát kế hoạch để chỉ đạo.  
Trên đây là Kế hoạch phân công phụ trách hỗ trợ xây dựng khu dân cư mẫu thôn Tiến Thắng, yêu cầu các đồng chí được phân công chỉ đạo cụm, chỉ đạo địa bàn thôn Tiến Thắng, các ban ngành, đoàn thể, ban phát triển thôn Tiến Thắng  khẩn trương triển khai thực hiện; giao chuyên trách NTM xã tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiên hàng tuần./.
 
Nơi nhận:
- Thường trực đảng ủy,
- Ban chỉ đạo NTM xã,
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã,
- Ban phát triển thôn Tiến Thắng,
- Lưu: VT, NTM./.
TM. BAN QUẢN LÝ
TRƯỞNG BANNguyễn Văn Hùng
CHỦ TỊCH UBND XÃ
 

Các văn bản cùng thể loại "Quy hoạch - kế hoạch"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay477
  • Tháng hiện tại9,475
  • Tổng lượt truy cập145,233
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây