Kế hoạch Phát động thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2022

Kế hoạch Phát động thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2022

Số kí hiệu Số: 14 -KH/BCĐ
Ngày ban hành 15/02/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Lê Văn Sơn

Nội dung

ĐẢNG ỦY XÃ CẨM HÀ
BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Cẩm Hà, ngày  15  tháng 02  năm 2022
Số:  14  -KH/BCĐ  
KẾ HOẠCH
Phát động thi đua xây dựng  nông thôn mới năm 2022
 
Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022. Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã xây dựng kế hoạch thực hiện thi đua xây dựng nông thôn mới như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Việc ban hành kế hoạch nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn xã, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; làm cơ sở để các thôn xóm, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực triển khai thực hiện.
2. Yêu cầu:
- Kế hoạch được quán triệt thực hiện đến cấp ủy, chính quyền các cấp; các ban ngành, đoàn thể, các thôn xóm cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện.
- Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt trong các phong trào thi đua của các ban ngành, đoàn thể, các thôn xóm; được triển khai thực hiện quyết liệt, phù hợp với thực tiễn, gắn với các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Ngày 16/2/2022 đến ngày 30/12/2022
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1. Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu:
Phát động đợt cao điểm ra quân xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu ở tất cả các thôn trên địa bàn toàn xã. Xây dựng thôn Tiến Thắng đạt khu dân cư kiểu mẫu, hoàn thành 2 vườn mẫu tại thôn Thành Xuân và thôn Tiến Thắng trước 30/6/2022. Đối với khu dân cư mẫu thôn Thành Xuân, thôn Xuân Hạ, Thôn Nguyễn Đối nâng cao các tiêu chí đã đạt,.
2. Củng cố và nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019:
Tập trung chỉ đạo rà soát, củng cố, nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới,; trong đó quan tâm cao đối với tiêu chí môi trường, tiêu chí quy hoạch, tiêu chí điện, tiêu chí giao thông, hàng rào xanh.
 (Có Khung kế hoạch chi tiết kèm theo)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  1. Ban phát triển thôn
Căn cứ nội dung phát động đợt thi đua của xã, chỉ đạo các tổ liên gia, các tổ chức đoàn thể và nhân dân triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Hàng tuần, vào thứ 6 tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Ban chỉ đạo xã qua chuyên trách NTM xã.
2. Ủy ban nhân dân xã: Chỉ đạo các ban, ngành, chuyên trách NTM theo tiêu chí được phân công phụ trách, xây dựng Khung kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm cụ thể cho các thành viên, cán bộ, công chức để thực hiện. Tập trung thực hiện củng cố hồ sơ các tiêu chí. thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về khu dân cư mẫu, vườn mẫu.
3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn thể Nhân dân tham gia thực hiện các nội dung phát động xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ các thôn xóm đặc biệt là thôn Tiến Thắng  xây dựng dân cư kiểu mẫu, các tuyến đường mẫu xanh sạch đẹp.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ: phát động đợt thi đua trong hội viên phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đinh, vệ sinh môi trường trong các khu dân cư, gắn với các hoạt động nâng cao tiêu chí môi trường, phụ trách.
- Đoàn xã: làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên trong đợt thi đua cao điểm xây dựng NTM, tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường tại các tuyến đường thanh niên tự quản. phụ trách và hoàn thành 1 vườn mẫu tại thôn Thành Xuân.
- Hội Nông dân xã: Chỉ đạo chỉnh trang vườn hộ trên toàn xã; phụ trách hoàn thành 1 vườn mẫu tại thôn Tiến Thắng, ra quân làm vệ sinh và chỉnh trang tuyến đường tự quản.
- Hội Cựu Chiến binh xã: Làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM, đảm nhận và hoàn thành 1 vườn mẫu, làm vệ sinh và chỉnh trang tuyến đường tự quản, phụ trách nội dung làm hệ thống xử lý nước thải sau sinh hoạt trên địa bàn toàn xã.
- Ban công an xã: Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật, huy động lực lượng tham gia hỗ trợ thôn Tiến Thắng xây dựng khu dân cư mẫu.
- Ban chỉ huy quân sự xã: Huy động lực lượng hỗ trợ thôn Tến Thắng xây dựng khu dân cư mẫu.
- Công đoàn cơ sở xã: Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xây dựng NTM đặc biệt huy động đoàn viên công đoàn hỗ trợ xây dựng khu dân cư  mẫu thôn Tiến Thắng.
4. Các đồng chí được Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí được phân công chỉ đạo địa bàn: Theo cụm, thôn xóm được phân công phụ trách chỉ đạo các thôn xóm hoàn thành kế hoạch phát động đề ra.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm thi đua xây dựng nông thôn mới, yêu cầu các đồng chí được Ban thường vụ đảng ủy, các đồng chí chỉ đạo địa bàn, các đồng chí phụ trách tiêu chí, các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị thôn xóm  khẩn trương triển khai thực hiện; giao chuyên trách NTM xã tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiên hàng tuần./.
 
Nơi nhận:
- Thường trực đảng ủy,
- Ban chỉ đạo NTM xã,
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã,
- Các thôn xóm,
- Lưu: VT, NTM./.
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Kiêm
TRƯỞNG BANLê Văn sơn

 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay686
  • Tháng hiện tại10,437
  • Tổng lượt truy cập146,195
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây