Kế hoạch Thực hiện Nghị định 120/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xữ lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Kế hoạchThực hiện Nghị định 120/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xữ lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Số kí hiệu Số: 21 / KH-UBND
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/01/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

UỶ BAN NHÂN DÂN       céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
      XÃ CẨM HÀ                           
  
§éc lËp Tù do H¹nh phóc

 
Số: 21 / KH-UBND                Cẩm Hà, ngày  10 tháng 01  năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị định 120/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xữ lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn


    Thực hiện công văn số; 53/UBND-TP ngày 07/01/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về Thực hiện Nghị định 120/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xữ lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Hà ban hành kế hoạch triễn khai thực hiện Nghị định 120/2021/NĐ-CP cụ thể như sau;
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
    Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của Nghị định 120/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xữ lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn của chính phủ nhằm nâng cao trách nhiệm của các ban ngành đơn vị thôn xóm và toàn thể nhân dân;
    Xác định chế độ áp dụng biện pháp xữ lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong việc áp dụng biện pháp xữ lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ
     Tổ chức quán triệt sâu rộng, hiệu quả Nghị định 120/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xữ lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
    Tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức, loại hình phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân về chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đối với người áp dụng biện pháp xữ lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, về trách nhiệm của các ngành đơn vị thôn xóm, các tổ chức xã hội, cá nhân quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng chống tái phạm, vi phạm pháp luật, phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng những cá nhân điễn hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực trong giúp đỡ người chấp hành giáo dục  tại xã, phường, thị trấn

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
  1. Công an xã
         Chủ trì phối hợp với các ban ngành tham mưu giúp ủy ban nhân dân xã kiểm tra đôn đốc công tác tiếp nhận quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành giáo dục  tại xã, phường, thị trấn

        Lập hồ sơ quản lý, giáo dục, theo dõi người chấp hành giáo dục  tại xã, phường, thị trấn tại địa phương theo đúng quy định. Phối hợp với UBMTTQ  và các đoàn thể cấp xã tham mưu việc phân công các tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành giáo dục  tại xã, phường, thị trấn, chủ động xuống địa bàn nắm tình hình, điều kiện hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng chính đáng của người chấp hành giáo dục  tại xã, phường, thị trấn để tư vấn, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền có các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ họ giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống;
     2.Ban tư pháp
     Phối hợp các ban ngành, đài truyền thanh tuyên truyền Nghị định 120/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xữ lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn với nhiều hình thức, duy trì thường xuyên;
3. Ủy ban MTTQ
       Phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức, quan tâm tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý giám sát, giáo dục giúp đỡ người chấp hành giáo dục  tại xã, phường, thị trấn thực hiện các thủ tục ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật;
       Phân công cán bộ đoàn viên, hội viên tại thôn xóm gặp gỡ trao đổi tâm tư nguyện vọng chính đáng, vận động họ tham gia các hoạt đông tập thể, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để họ xóa bỏ tâm lý mặc cảm, đồng thời giúp đỡ họ tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống;
III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
   Ban tư pháp, công an xã tham mưu giúp UBND xã thực hiện nội dung của Nghị định 120/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xữ lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, phối kết hợp các ban ngành các tổ chức chính trị, các đơn vị thôn xóm, triễn khai thực hiện;
   Trong quá trình triễn khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh đề nghị các ban ngành, đơn vị báo cáo về UBND xã để kịp thời giải quyết./.

N¬i nhËn:                                                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Phßng T­ ph¸p ( B/c);                                                         chñ tÞch
- TTr §¶ng uû H§ND ( B/c);
- Lư­u VP;
- L­ưu T­ ph¸p.

                                                                             Nguyễn Văn Hùng

 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay707
  • Tháng hiện tại10,458
  • Tổng lượt truy cập146,216
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây