Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện Cẩm Xuyên về việc thông qua Đề án Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-

Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện Cẩm Xuyên về việc thông qua Đề án Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-2025

Số kí hiệu Số: 48/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/04/2022
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM


Số:  48/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
 
 

Cẩm Hà, ngày 13 tháng 4 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện Cẩm Xuyên về việc thông qua Đề án Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-2025
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
  Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
          Căn cứ Luật Bảo Vệ Môi Trường ngày 17/11/2020;
          Căn cứ nghị định 38/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính Phủ về “Quản lý chất thải và phế liệu”;
          Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện Cẩm Xuyên về việc thông qua Đề án Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-2025;
Xét đề nghị của Công chức Địa chính - nông nghiệp - XD và môi trường xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện Cẩm Xuyên về việc thông qua Đề án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-2025 gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông: Nguyễn Văn Nam Phó chủ tịch UBND xã Trưởng ban
2. Ông: Hà Huy Thìn Công chức ĐCXD-TNMT Phó ban
3. Ông: Dương Chí Thành Trưởng Công an xã Thành viên
4. Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân Công chức ĐCXD-TNMT Thành viên
5. Bà: Nguyễn Thị Liên Công chức Kế toán Thành viên
6. Bà: Hoàng Thị Hường Công chức VHXH Thành viên
7. Các ông, bà Thôn trưởng 8 thôn Thành viên
Kính mời các ông, bà sau tham gia Thành viên Ban chỉ đạo:
1. Ông: Nguyễn Đức Toàn Chủ tịch UBMTTQ xã  
2. Bà: Trần Thị Hằng Chủ tịch Hội LHPN xã  
3. Ông: Phan Ngọc Quyền Chủ tịch Hội CCB xã  
4. Ông: Nguyễn Quang Dương Chủ tịch Hội Nông Dân xã  
5. Ông: Nguyễn Thị Ngân Bí thư đoàn TN  
6. Bà :   Đặng Thị Hòa Giám đốc HTX VSMT  
7. Các ông, bà Trưởng ban công tác Mặt trận 8 thôn  
Điều 2. Giao ban chỉ đạo tham mưu thành lập tổ công tác, xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện Cẩm Xuyên về việc thông qua Đề án Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-2025.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
  Văn phòng UBND, các ban ngành liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND;
- Lưu: VT, TNMT.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

( Đã ký)


Nguyễn Văn Hùng
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay698
  • Tháng hiện tại10,449
  • Tổng lượt truy cập146,207
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây