Về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Số kí hiệu Số: 275/UBND-VHTT
Ngày ban hành 12/11/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 12/11/2021
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Bộ GDĐT
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ


 Số: 275/UBND-VHTT
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Cẩm Hà, ngày 12  tháng 11  năm 2021 
Về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền
chào mừng 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên
và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Kính gửi:
              - Các cơ quan, đơn vị trường học;
              - Thôn trưởng 8 thôn.
Thực hiện Công văn số 3574/UBND-VHTT ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu:
1. Ban Văn hóa - Xã hội và Thôn trưởng các thôn
Treo băng rôn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ Hồng kỳ, cờ vui, khẩu hiệu tuyên
truyền tại trụ sở cơ quan, các trục đường chính của xã và thôn xóm; trong
nhà văn hóa các thôn; Phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc
tại các hộ gia đình.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ xã đến thôn xóm, trên trang thông tin điện tử của xã, về truyền thống, lịch sử, văn hóa, quá trình phát triển của huyện trong 180 năm và thành tựu đạt được trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
 Kiểm tra, rà soát các cụm pa nô, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ Hồng kỳ… đã cũ, rách, bạc màu hoặc nội dung tuyên truyền không còn phù hợp và có kế hoạch thay mới nhằm đảm bảo tính trang nghiêm trong công tác tuyên truyền.
2. Đài truyền thanh xã
Tăng cường thời lượng phát các tin bài thông qua sách báo, tạp chí tập trung tuyên truyền về chủ đề tuyên truyền chào mừng 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên hệ thống truyền thanh, phối hợp Ban văn hóa treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc  khu vực trung tâm xã.
3. Các cơ quan, đơn vị trường học
Treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, cờ vui và khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học.
Giao Ban văn hóa Kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả đợt tuyên truyền chào mừng lễ kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện nông thôn mới của các cơ quan, đơn vị trường học và các thôn xóm báo cáo Ủy ban nhân dân xã.
4. Thời gian, khẩu hiệu tuyên truyền:
Thời gian: Bắt đầu từ ngày 13/11/2021 đến ngày 30/11/2021.
Khẩu hiệu tuyên truyền:
- Nhiệt liệt chào mừng 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên (1841 -
2021)!

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện
Cẩm Xuyên (1841 -2021) và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới!

- Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên quyết tâm phấn
đấu xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững!

- Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên phát huy truyền
thống văn hóa và cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ huyện lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025!

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của
Cách mạng Việt Nam muôn năm!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
- Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh!
- Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới là góp phần xây dựng Cẩm
Xuyên giàu đẹp văn minh!

- Nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới!
- Xây dựng Nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
của Nhân dân!

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, Thôn trưởng các thôn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân xã (qua Ban Văn hóa – Xã hội) trước ngày 01/12/2021./

 
Nơi nhận:
- Phòng Văn hóa, Thông tin;
- TT Đảng ủy - HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT,VH.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


                  

              
  Nguyễn Văn Hùng
 

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay585
  • Tháng hiện tại9,583
  • Tổng lượt truy cập145,341
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây