triển khai kế hoạch xây dựng áp dụng HTQLCL ISO 9001 năm 2022

triển khai kế hoạch xây dựng áp dụng HTQLCL ISO 9001 năm 2022

Số kí hiệu Số: 71 /UBND-VP
Ngày ban hành 28/02/2022
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn Hùng

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM HÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 71 /UBND-VP
Về việc triển khai kế hoạch xây dựng áp dụng HTQLCL ISO 9001 năm 2022
Cẩm Hà, ngày 28 tháng 02 năm 2022
 

                   Kính gửi: Các ban ngành Tư pháp, Văn hóa – xã hội, Văn hóa- chính sách, Địa chính-Xây dựng-TNMT, Văn phòng-Thống kê, Tài chính- ngân sách, Quân sự.   
  

Thực hiện Công văn số 384/ UBND-KT&HT ngày 22/02/2022 của UBND huyện về việc triển khai kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 16/02/2022  của UBND xã kế hoạch xây dựng áp dụng HTQLCL ISO 9001 năm 2022, UBND xã yêu cầu các ban ngành có tên trên tập trung thực hiện các nội dung sau:
- Kiện toàn Ban chỉ đạo tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch;
- Triển khai Kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL theo
TCVN ISO 9001: 2015 năm 2022 của UBND xã. Hệ thống quản lý chất lượng phải
đáp ứng 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (nếu có) và tất cả
các hoạt động nội bộ thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, hỗ trợ thực hiện nghiệp
vụ chuyên môn và các hoạt động khác nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của
các ban ngành được xây dựng và áp dụng HTQLCL. Cụ thể như sau:

+ Hoàn thành xây dựng và công bố trước 30/06/2022;
+ Tổ chức bố trí  đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức và người lao
động về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015;

+ Ban Tài chính – ngân sách bố trí kinh phí thực hiện tại cơ quan theo quy định tại Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định. Cụ thể mức tối đa cho việc xây dựng lần đầu HTQLCL là 58.400.000 đồng/cơ quan, trong đó đó chi phí thuê tư vấn: 26.400.000 đồng, chi hoạt động của cơ quan là: 32.000.000 đồng.
+ Chế độ báo cáo: Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tiến độ triển khai, tồn tại, khó khăn vướng mắc, kết quả thực hiện về UBND xã (qua phòng Văn phòng- Thống kê) báo cáo hàng quý trước ngày 22 tháng cuối và cuối năm trước ngày 10/11/2022 để làm căn cứ chấm điểm cải cách hành chính cuối năm và tổng hợp báo cáo cấp trên.
Trong quá trình triển khai thực hiện đề nghị các ban ngành phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Đơn vị tư vấn để được hướng dẫn.
Nhận được Công văn, yêu cầu các ban ngành nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                            
 - Như trên;
 - Chủ tịch, PCT UBND xã;
 - Lưu: VT.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hùng
                                                              
 

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay391
  • Tháng hiện tại9,389
  • Tổng lượt truy cập145,147
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây