STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 Số: 263 /KH-UBND 02/08/2022 Kế hoạch Triển khai Hội nghị thôn nhiệm kỳ 2022-2025
52 Số: 18 - KH/ĐU 01/08/2022 Kế hoạch Đại hội các Chi bộ và kiện toàn Ban cán sự các thôn nhiệm kỳ 2022- 2025
53 số 111/ QĐ - UBND 28/07/2022 Công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2021
54 112/ QĐ - UBND 28/07/2022 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022
55 Số: 243 /GM-UBND 11/07/2022 Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hà về việc tuyên truyền cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2022; Công văn số 18/UBND-CV ngày 10/01/2022 về việc triển khai công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022, Ủy ban nhân dân xã tổ chức buổi tuyên truyền, tọa đàm với nhân dân về công tác cải cách hành chính
56 Số: 218 /BC-UBND 23/06/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022
57 Số 210 /UBND - BCĐ 22/06/2022 Công văn triển khai Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022
58 Số: 200 /BC-UBND 13/06/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2022
59 Số: 198 /BC-TCTĐA06 08/06/2022 Báo cáo Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030
60 Số: 192 /BC-UBND 02/06/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy Đảng, người đứng đầu Chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã
61 Số: 196/KH-UBND 01/06/2022 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
62 Số: 178 /UBND-VP 24/05/2022 V/v chấn chỉnh lề lối làm việc,tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và thực hiện đạo đức văn hóa công vụ
63 Số 16 - KH/ĐU 10/05/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng và người đứng đầu chính quyền Nhân dân trên địa bàn xã năm 2022
64 Số: 199/BC-UBND 15/04/2022 BÁO CÁO Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 xã Cẩm Hà
65 Số: 48/QĐ-UBND 12/04/2022 Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện Cẩm Xuyên về việc thông qua Đề án Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-2025
66 Số: 121 /UBND-VP 12/04/2022 Công văn Về việc chấn chỉnh một số nội dung liên quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
67 Số: 124/BC-UBND 12/04/2022 Báo cáo Trả lời đơn kiến nghị của công dân Lê Xuân Trúc, thôn Nam Xuân, xã Cẩm Hà
68 Số: 97/KH-UBND 17/03/2022 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2022
69 Số: 36/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, Lập BCKTKT xây dựng công trình
Đường giao thông và mương tiêu vùng quy hoạch phân lô đất ở dân cư thôn Nam Xuân xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên
70 Số: 90 /BC-UBND 13/03/2022 Báo cáo Cải cách hành chính Quý I năm 2022 xã Cẩm Hà
71 Số: 91 /KH-UBND 13/03/2022 KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử xã Cẩm Hà
72 Số: 92/BC-UBND 13/03/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2022
73 Số: 88 - KH/BQL 13/03/2022 KẾ HOẠCH Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022
74 Số: 35/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, Lập BCKTKT xây dựng công trình
Đường giao thông và mương tiêu vùng quy hoạch phân lô đất ở dân cư thôn Xuân Hạ, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên
75 Số: 78/ HD-UBND-CTĐBTXH 06/03/2022 Hướng dẫnVề việc tổ chức vận động ủng hộ Quỹ trợ giúp người khuyết tật năm 2020
76 Số: 72/KH-UBND 03/03/2022 Kế hoạch Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC năm 2021
77 Số: 71 /UBND-VP 27/02/2022 triển khai kế hoạch xây dựng áp dụng HTQLCL ISO 9001 năm 2022
78 Số 71 - UBND - VP 27/02/2022 Về việc triển khai kế hoạch xây dựng áp dụng HTQLCL ISO 9001 năm 2022
79 Số: 68 /KH-UBND 17/02/2022 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022
80 Số: 67 /UBND 17/02/2022 khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2021 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2022
81 68 /KH-UBND 17/02/2022 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022
82 Số: 14 -KH/BCĐ 14/02/2022 Kế hoạch Phát động thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2022
83 Số: 60 /KH-UBND 13/02/2022 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp năm 2022
84 Số: 31 /KH-UBND 13/01/2022 Kế hoạchTriển khai thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh
85 Số: 20/QĐ-UBND 11/01/2022 Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước Xã Cẩm Hà giai đoạn 2021 – 2030
86 Số: 21 / KH-UBND 09/01/2022 Kế hoạchThực hiện Nghị định 120/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xữ lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
87 09/ QĐ - UBND 06/01/2022 Dự toán thu chi ngân sách năm 2022
88 Số:09/KH-UBND 04/01/2022 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Cẩm Hà năm 2022
89 Số:09/KH-UBND 04/01/2022 KẾ HOẠCHTuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Cẩm Hà năm 2022
90 Số: 10 /CTr-UBND 04/01/2022 Chương trình Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Cẩm Hà năm 2022
91 Số: 10 /CTr-UBND 04/01/2022 Chương trình Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Cẩm Hà năm 2022
92 Số: 218/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định Quy chế Văn hoá công vụ tại Ủy ban nhân dân xã
93 số 15 đến 23 28/12/2021 Các Nghị Quyết hội đồng nhân dân kỳ họp thứ II khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
94 326 /KH-UBND 26/12/2021 KẾ HOẠCH Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022
95 Số: 385/QĐ-UBND 15/11/2021 Quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2021
96 Số: 278 /KH-UBND 15/11/2021 Kế hoạch V/v tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, năm 2021
97 Số: 275/UBND-VHTT 11/11/2021 Về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
98 Số: 268 /BC-UBND 01/11/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
99 Số: 374 /QĐ-UBND 31/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ công tác chuyển đổi đất nông nghiệp lần 3 gắn với tập trung ruộng đất hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp
100 Số: 08-CT/ĐU 28/10/2021 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM XÃ CẨM HÀ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay601
  • Tháng hiện tại10,352
  • Tổng lượt truy cập146,110
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây