Văn bản theo cơ quan ban hành: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 91 /KHPH/UBND-MTTQ 16/03/2023 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023 GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VỚI ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI XÃ
2 Số: 01 /QĐ-BCĐCCHC 06/03/2023 QUuyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã
3 Số : 44/KH-UBND 15/02/2023 Kế hoạch Xây dựng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2023 - 2025
4 467 - Ctr / UBND 30/12/2022 Chương trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Cẩm Hà năm 2023
5 Số: 36/KH-UBNB 14/02/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn , các sự kiện của địa phương năm 2023
6 Số: 37 /UBND-VP 14/02/2023 Công văn khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính năm 2022 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
7 số 28/KH - UBND 06/02/2023 Kế hoạch triển khai tuyên truyền giáo dục pháp luật năm 2023
8 0 10/02/2023 6 nội dung nhân dân bàn và quyết định dân chủ ở cơ sở
9 Số: 17/BC-TCTĐA06 31/01/2023 báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023
10 Số: 11 /QĐ-UBND 27/01/2023 Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2023
11 Số 07- QĐ/UBND 09/01/2023 Công khai dự toán thu chi ngân sách xã Cẩm Hà năm 2023
12 Số 11 - QĐ/UBND 27/01/2023 Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
13 Số 11 - KH/MTTQ 03/02/2023 Kế hoạch phát động ra quân xây dựng nông thôn mới
14 Số: 09/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định Về việc cho thuê đất công ích 5% sản xuất nông nghiệp
15 Số: 05/UBND-VHTT 10/01/2023 Công văn Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Quý Mão 2023.
16 Số: 261/QĐ-UBND 15/09/2021 Quyết định V/v kiện toàn Đoàn liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và tệ nạn xã hội
17 Số: 04/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình xã Cẩm Hà.
18 Số: 03/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định Về việc hợp nhất Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban chỉ đạo công tác gia đình xã thành Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình xã Cẩm Hà
19 Số: 01/KH- BCĐ 10/01/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2023
20 Số: 15 /KH-UBND 16/01/2023 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2023
21 Số: 10/ KH-UBND-PBGDPL 13/01/2023 Kế hoạch phổ biến pháp luật quý I năm 2023
22 Số 01 -TB/ĐU 04/01/2023 THÔNG BÁO Tiếp dân định kỳ tháng 01 năm 2023 của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
23 Số: 452 /BC-UBND 22/12/2022 Báo cáo Kế hoạch thực hiện và giải trình ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri trình kỳ họp thứ V, HĐND xã khóa XX
24 Số: 441 /BC-UBND 15/12/2022 Báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cẩm Hà đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
25 số 412 TB - UBND 28/11/2022 Thông báo về việc người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc
26 Số: 396/BC-UBND 18/11/2022 Báo cáo Trả lời đơn kiến nghị của công dân Lê Xuân Trúc, thôn Nam Xuân, xã Cẩm Hà
27 Số: 403 /BC-UBND 23/11/2022 Báo cáo Công tác Cải cách hành chính xã Cẩm Hà năm 2022
28 Số: 377/TTr-UBND 04/11/2022 Tờ trình Đề nghị cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
29 Số: 376/BC-UBND 01/11/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách tại UBND xã năm 2022
30 Số: 31 /KH-UBND 14/01/2022 Kế hoạchTriển khai thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh
31 Số: 20/QĐ-UBND 12/01/2022 Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước Xã Cẩm Hà giai đoạn 2021 – 2030
32 Số: 177/QĐ-UBND 01/11/2022 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thi công tuyến Đường trục liên thôn Nguyễn Đối - Tiến Thắng và tuyến Kênh N6C đến Đồng sắn
33 Số: 355/BC-UBND 19/10/2022 Báo cáo Trả lời đơn kiến nghị của công dân Lê Xuân Trúc, thôn Nam Xuân, xã Cẩm Hà
34 Số: 124/BC-UBND 13/04/2022 Báo cáo Trả lời đơn kiến nghị của công dân Lê Xuân Trúc, thôn Nam Xuân, xã Cẩm Hà
35 số 13 BATGT 26/10/2022 Công văn về việc tăng cường hưởng ững cuộc thi trắc nghiệm" chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCnet năm 2022
36 Số 210 /UBND - BCĐ 23/06/2022 Công văn triển khai Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022
37 số 296 /KH - UBND 26/08/2022 Triển khai các biện pháp thu hoạch lúa trong mùa gặt vụ lúa hè thu năm 2022
38 Số: 356/TB - UBND 19/10/2022 THÔNG BÁO Về việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã trong năm 2023
39 số 111/ QĐ - UBND 29/07/2022 Công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2021
40 09/ QĐ - UBND 07/01/2022 Dự toán thu chi ngân sách năm 2022
41 Số: 196/KH-UBND 02/06/2022 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
42 Số: 198 /BC-TCTĐA06 09/06/2022 Báo cáo Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030
43 Số: 365 /BC-UBND 31/10/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 10, kế hoạch tháng 11 năm 2022
44 Số: 290 /BC-UBND 24/08/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm và nhiệm vụ thực hiện tháng 9 năm 2022
45 Số: 336 /BC-UBND 27/09/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý 3 và nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022
46 Số: 218 /BC-UBND 24/06/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022
47 Số: 10 /CTr-UBND 05/01/2022 Chương trình Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Cẩm Hà năm 2022
48 Số: 354/UBND 19/10/2022 Công văn rà soát tổng đàn và đăng ký vắc xin tiêm phòng đợt 2 năm 2022 trên đàn GSGC.
49 Số: 218/QĐ-UBND 01/01/2022 Quyết định Quy chế Văn hoá công vụ tại Ủy ban nhân dân xã
50 Số: 367 /KH-UBND 26/10/2022 Kế hoạch Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn xã
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay279
  • Tháng hiện tại14,797
  • Tổng lượt truy cập150,555
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây