Cẩm Hà ban hành Kế hoạch tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam

Chủ nhật - 03/11/2019 14:03 147 0
ỦY BAN NHÂN DÂN
        XÃ CẨM HÀ


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 
   
              Số: 208 /KH-UBND           Cẩm Hà, ngày 29 tháng 7 năm 2019    

KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
 Việt Nam”xã Cẩm Hà năm 2019
 
 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;
Căn cứ kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của UBND xã Cẩm Hà
UBND xã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
      1. Mục đích
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm), đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị- pháp lý của đất nước, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội;
- Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trên tất cả các lĩnh vực.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức;
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyền biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT, KHẨU HIỆU TUYẾN TRUYÈN
1. Chủ đề
Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng đất nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả: xã hội dân chủ, công băng, văn minh.
2. Khẩu hiệu
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, UBND xã chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyên, phổ biến về Ngày Pháp luật;
Một số mẩu khẩu hiệu:
- “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;
-`Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”;
- Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân;
- Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tỉnh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiều, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật;
- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công băng, văn minh”;
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
- Thực hiện quy tắc Ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vả nhân dân xã Cẩm Hà;
- Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp”;
III. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Thời gian
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 25/10 đến hết ngày 30/11/2019: cao điểm trong tuần lễ từ ngày 01/11 đến ngày 9/11/2019.
2. Nội dung
Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung sau:
- Tuyên truyền sự ra đời, ý nghĩa của ngày Pháp luật
- Phát động trong toàn Đảng toàn dân hưởng ứng, tìm hiểu, tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp Pháp luật;
- Quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới về giáo dục và các văn bản hướng dẫn cấp học THCS; các Luật, các văn bản thi hành về phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, bình đăng giới, chính sách an sinh xã hội, luật an ninh mạng…..
Những thông tin về cải cách hành chính, các dịch vụ công mức độ 3, 4 ứng dụng công nghệ thông tin. Giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng người tốt, việc tốt, phê phán đấu tranh với những hành vi lệch chuẩn xã hội.
- Đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật đảm bảo tiết kiệm, hiệu quá, phù hợp với từng đối tượng và có sức lan tỏa trong xã hội; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ
- Tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp phát động tại địa chỉhttp://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/pages/home.aspx; cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật, cuộc thi viết “sáng kiến mô hình phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên” do Bộ Tư Pháp tổ chức; các cuộc thi Tìm hiểu về dịch vụ công,
3. Hình thức
- Tiếp tục triển khai các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật có hiệu quả như: Qua mạng Internet, ứng dụng công nghệ thông tin; tìm hiểu pháp luật(trực tuyến, sân khấu hóa); ngày hội Pháp luật;
4. TÔ CHỨC THỰC HIỆN
- UBND xã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức.
- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại cơ sở.
- Tuyên truyền tin, bài, treo băng rôn, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2019 ngay cổng UBND xã và các hội quán thôn.
Trên đây là Kế hoạch UBND xã Cẩm Hà về triển khai, thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019. Văn phòng UBND  tổ chức nghiêm túc thực hiện đúng nhiệm vụ của mình để kế hoạch được triển khai đảm bảo yêu cầu, đạt hiệu quả thiết thực./.
Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp huyện;

- TT ĐU, HĐND, MTTQ;
- Các ban ngành;
- Các thôn xóm;
- Lưu: VT, TP.
TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

       (Đã ký)


       Nguyễn Văn Hùng

Tác giả bài viết: Trần Đức Mùi Công chức VH-XH

Nguồn tin: Từ Công chức Tư pháp - Hộ tịch:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay380
  • Tháng hiện tại14,898
  • Tổng lượt truy cập150,656
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây